ஆரம்ப கால கர்ப்ப அறிகுறிகள்

Translated to English

Early pregnancy symptoms

Created by
Updated on Jul 15, 2019

child-psychology Corner

Answer:
முதல் அறிகுறி உங்களோட மாதவிடாய் தள்ளிப்போவது. இதுபோக சிலருக்கு வாந்தி, மயக்கம், சோர்வு போன்ற அறிகுறிகளும் இருக்கும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

கர்ப்ப காலத்தில் தயிர் சாப்பிடலாமா

Hi Sanjana, சாப்பிடலாம் கவலை இல்லை

கர்ப்ப காலத்தில் உடலுறவில் ஈடுபட்டால் நல்லதா?

Hi ஆதவன், நல்லது, கெட்டது என்று ஒன்றும் இல்லை. வேண..

கர்ப்ப காலத்தில் எனக்கு இப்போது நகச்சுத்தி வந்து வ..

Hi Sanjana, இந்த நேரத்தில் வலி மாத்திரைகள் எடுக்க..

நான் கர்ப்ப பரிசோதனை செய்தேன் கோடு மிகவும் மெல்லிய..

Hi Pavithra, எதற்கும் ஒரு முறை HCG இரத்தப் பரிசோதன..

என் குழந்தை 5 மாதம் 20 நாள் ஆகிறது.. சளி மற்றும்..

Hi Sathish Kumar, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. சளிக்கு க..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}