எனக்கு 3 வயதில் மகன் உள்ளான் . நான் antara injection 2 dose எடுத்து உள்ளேன். இப்போது கர்ப்பமாக எவ்வளவு மாதம். agust to November and February this is two times

Translated to English

I have a son at the age of three. I'm taking antara injection 2 dose. Now how many months pregnant. agust to November and February this is two times

Created by
Updated on May 14, 2019

child-psychology Corner

Answer:
கேள்வியே புரியவில்லை. தெளிவாக கேள்வியை குறிப்பிடவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் இப்போது ஏழு மாதம் கர்ப்பமக உள்ளேன் எ ன்னுடைய..

Hi Maha, தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு தயாராகும் செயல்மு..

நான் 13 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன். நான் எப்படி தூங்க..

Hi Jayabarathi Niresh Kumar, இப்போது ஒன்றும் பிரச்..

நான் 6 மாத கர்ப்பமாக உள்ளேன். இதுவரை எனக்கு குழந்த..

Hi Abiya, குழந்தை வளர வளர வயிற்றில் குழந்தை இருக்க..

நான் 9 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன்... குழந்தையின் இதய..

Hi KokilaDhesing, 7 வது வார ஸ்கேனில் இதயத்துடிப்பு..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}