எனக்கு இது ஐந்தாவது மாதம், ஒருமுறை தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டேன் இன்னும் எத்தனை முறை போடவேண்டும்

Translated to English

This is the fifth month for me to vaccinate once more

Created by
Updated on Mar 25, 2019

health Corner

Answer:
மொத்தம் இரண்டு போட வேண்டும். தேவையானால் மருத்துவர் இன்னும் ஒன்று போடுவார். உங்கள் மகப்பேறு மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகனுக்கு 3 மாதம். இவர் இரவில் நன்றாக உறங்குகின..

Hi கிரிஜா சதீஷ்காந்த், உறங்கினால் நல்லது. குழந்தை..

எனது குழந்தை பிறந்து 8 மாதங்கள் ஆகின்றன. அவளுக்கு..

Hi Jothi, 9 மாதம் முதல் 1 1/4 மாதம் வரை ஒரு தடுப்ப..

எனது குழந்தை பிறந்து 3 மாதம் ஆகப்போகிறது இன்னும் ம..

Hi Lavanya, உங்கள் தாய்பால் குடித்துக்கொண்டிருந்த..

எனக்கு இது 4வது மாதம் எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடலாம்

Hi N, எல்லா சத்துள்ள உணவும் சாப்பிடலாம். உடல் சூட்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}