எனக்கு குழந்தை பிறந்து 6 மாதம் ஆகிறது. சிசேரியன் வயிறு பெரியதாக இருக்கிறது வயிறு குறைய என்ன செய்யலாம்

Translated to English

I have a baby 6 months. Cesarean stomach is big and what can be done with the abdomen

Created by
Updated on Apr 01, 2019

health Corner

Answer:
Just do breathing exercises,forward bending

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தைக்கு 3 மாதம் ஆகிறது இரண்டு நாட்களாக அவ..

Hi Divyagopalakrishnan, குழந்தை மலம், சிறுநீர் போக..

hi madam குழந்தை பிறந்து 7 மாதங்கள் ஆகிறது எனக்கு..

Hi Roja Murugan, மகப்பேறு மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற..

எனக்கு குழந்தை பிறந்து 75 நாட்கள் ஆகிறது (c sectio..

Hi Sakthi, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால..

என் மகள் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது, சளி, இருமல் கு..

Hi Ishwariya, சிறிது தேங்காய் எண்ணெயில் ஒரு பல்லு..

குழந்தைக்கு முன்று மாதம் ஆகிறது காதில் சிழ் போன்ற..

Hi V, காதில் சீழ் வடிதல் உள்ளே சளி தொந்தரவினால் நீ..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}