எனக்கு குழந்தை பிறந்து 65 நாட்கள் ஆகிறது. Periods வந்து விட்டது. Is that normal?

Translated to English

I have a baby born 65 days. Periods have arrived. Is that normal?

Created by
Updated on Mar 08, 2019

health Corner

Answer:
You have not mentioned whether you are breast feeding because that will delay periods,but its fine

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

hi madam எனக்கு குழந்தை பிறந்து 20 நாட்கள் ஆகிற..

Hi Anuja, கண்டிப்பாக போட்டுக்கலாம் கவலை படாதீங்க அ..

எனக்கு குழந்தை பிறந்து 75 நாட்கள் ஆகிறது (c sectio..

Hi Sakthi, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால..

என்னுடைய குழந்தை பிறந்து 53 நாட்கள் ஆகிறது. அவன் ச..

Hi Anbarasi, குழந்தை எடை எவ்வாறு உள்ளது. வேறு உபாத..

எனக்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்து 6 மாதம் 4 நாட்கள்..

Hi Thava, நிச்சயமாக கொடுக்கலாம். கஞ்சி வகைகள், இட்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}