எனக்கு குழந்தை பிறந்து 75 நாட்கள் ஆகிறது (c section) குழந்தை பிறந்த முதல் மாதம் எனக்கு மாதவிடாய் சரியாக ஆனது ஆனால் இரண்டாவது மாதம் இன்னும் மாதவிடாய் ஆகவில்லை மாதவிடாய் ஆக என்ன செய்வது,

Translated to English

My baby is 75 days old (c section) The first month after the baby is born I have menstruation but the second month is not yet menstruation What to do to become menstruating,

Created by
Updated on Sep 05, 2020

health Corner

Answer:
நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால் மாதவிடாய் தள்ளி தள்ளி சிலபேருக்கு சில மாதம் கழித்து கூட வரும். நீங்கள் உங்கள் மகப்பேறு மருத்துவரை ஆலோசித்துப் பாருங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு மாதவிடாய் 32 டு 35 நாள் வரும் சென்ற மாத..

Hi Mani Megalai, மகப்பேறு மருத்துவரை பார்க்கவும்

எனக்கு 10 மாத குழந்தை உள்ளது எனக்கு மாதவிடாய் 11தள..

Hi Gomu, தாய்ப்பால் கொடுப்பவர்களுக்கு மாதவிடாய் தள..

எனக்கு 23 வயது.. திருமணம் ஆகி 2 ஆண்டுகள் ஆகிறது....

Hi Pandiyan, ஒவ்வொரு முறையும் கருச்சிதைவு ஏற்படும்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}