எனக்கு பெண் குழந்தை வேண்டும் எப்போது உறவு கொண்டால் பெண் குழந்தை பிறக்கும்

Translated to English

I want a baby girl Whenever I have a relationship the baby girl will be born

Created by
Updated on Nov 16, 2021

education Corner

Answer:
்அப்படி எதுவும் கிடையாது. இயற்கையாக எல் லார்க்கும் இரண்டும் உருவாகலாம். நாள் கிழமைகள் கிடையாது

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்து 3 மாதங்கள் முடிந்தது ...

Hi Mahalakshmi, பால் கொடுத்தவுடன் படுக்க வைக்காதீர..

எனது கர்ப்பவாரம் 33 எனக்கு எந்த குழந்தை என்று எப்ப..

Hi Mythili, மன்னிக்கவும் இதற்கு பதிலளிக்க இயலாது...

என் இரண்டாவது குழந்தை பெண் 9 மாதம் ஆகிறது ஒரு கண்ண..

Hi Vijikalai, ஒரு கண்ணில் மட்டும் நீர் வருவது கண்..

என் குழந்தை பிறந்து 41 நாட்கள் ஆகிறது எப்போது தடு..

Hi Rathika Venkatachalam, குழந்தை பிறந்த 3 மாதங்கள..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}