எனது குழந்தை பிறந்து 23 நாட்கள் ஆகிறது எடை 3 கிலோ பிறந்த போது ஆனால் இப்பொழுது 2. 700 ஆகிவிட்டால் எடை கூட என்ன செய்வது பிறந்து எடை இன்னும் 15 நாட்கள் கழித்து இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர் கூறுகிறார் .

Translated to English

My baby is 23 days after birth Weight 3 kg but now 2. 700 If the weight is done then the weight should still be 15 days after birth.

Created by
Updated on Aug 26, 2019

child-psychology Corner

Answer:
23 நாட்களே ஆன குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் தவிற வேறு எதுவும் கொடுக்கக் கூடாது. குழந்தைகள் ஒரு வயது வரை மாதம் 600 கிராம் முதல் 1 கிலோ எடை ஏறுவது சரியானதுனு குழந்தைகள் நல மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க நீங்க ஒரு முறை குழந்தைகள் நல மருத்துவரை பாருங்க.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு 206 நாட்கள் ஆகிறது. பிறந்த எடை 2...

Hi Sudhasiva, ஒரு வயதில் பிறந்த எடையிலிருந்து மூன்..

எனக்கு குழந்தை பிறந்து 75 நாட்கள் ஆகிறது (c sectio..

Hi Sakthi, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால..

என்னுடைய குழந்தை பிறந்து 2மாதம் 2நாள்கள் ஆகிறது..

Hi Mariselvi Tamilvel, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போ..

என் குழந்தை பிறந்து 41 நாட்கள் ஆகிறது எப்போது தடு..

Hi Rathika Venkatachalam, குழந்தை பிறந்த 3 மாதங்கள..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}