எனது குழந்தை பிறந்து 3 மாதம் ஆகப்போகிறது இன்னும் மலம் அதிக தளர்வாக செல்கிறது ஒரு நாளைக்கு 3 முறை மலம் கழிக்கிறது

Translated to English

My baby is 3 months old and still has more loose stools 3 times a day

Created by
Updated on Feb 13, 2021

health Corner

Answer:
உங்கள் தாய்பால் குடித்துக்கொண்டிருந்து அ்அப்படி செல்வது தப்பில்லை. உங்கள் குழந்தை எடை சரியாக உள்ளதா என்று சரிபார்க்கவும சரியாக இருந்தால் கவலை படத்தேவையில்லை

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தை 4 மாதம் ஆகிறது. அவளுக்கு மலம் 4 நாட்க..

Hi Sithu Yoga, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கிறீர்கள்..

பாப்பாக்கு 10 மாதம் ஆகிறது. 2 அல்லது 3 நாளைக்கு ஒர..

Hi Jency, இது கோடை காலமாக இருப்பதால் ஈரம் வியர்வைய..

எனது குழந்தை தினமும் மலம் கழிப்பது இல்லை 4 நாள் ஒர..

Hi Sasi, நீங்கல் உட்கொள்ளும் உணவு தாய்ப்பால் வழிய..

என் குழந்தை பிறந்து 4 மாதம் ஆகிறது தாய் பால் மட்டு..

Hi Aishu, 4 மாத குழந்தைகள் ஒரு நாளில் 5 முறையாவது..

மேடம் எனது குழந்தைக்கு 11 மாதம் ஆகிறது ஒரு நாளைக்க..

Hi Lavanya, உங்கள் குழந்தை மற்றபடி நன்றாக உள்ளதா..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}