எனது குழந்தை பிறந்து 58 நாட்கள் ஆகிறது. செரலாக் எப்போது கொடுக்க வேண்டும்

Translated to English

My baby is 58 days old. When to give cereal

Created by
Updated on Mar 01, 2019

health Corner

Answer:
after 4 months

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை பிறந்து 41 நாட்கள் ஆகிறது எப்போது தடு..

Hi Rathika Venkatachalam, குழந்தை பிறந்த 3 மாதங்கள..

எனது குழந்தை பிறந்து 64 நாட்கள் ஆகிறது. Urine போக..

Hi Saro, பத்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஆயில் குளியல் ச..

hi madam எனக்கு குழந்தை பிறந்து 20 நாட்கள் ஆகிற..

Hi Anuja, கண்டிப்பாக போட்டுக்கலாம் கவலை படாதீங்க அ..

என்னுடைய குழந்தை பிறந்து 2மாதம் 2நாள்கள் ஆகிறது..

Hi Mariselvi Tamilvel, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போ..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}