எனது குழந்தை பிறந்து 8 மாதங்கள் ஆகின்றன. அவளுக்கு 3 தடுப்பூசி போட்டிருக்கு. இன்னும் எத்தனை தடுப்பூசி போட வேண்டும்.

Translated to English

8 months after my baby is born. She has 3 vaccines. How many more vaccines should be put.

Created by
Updated on Feb 09, 2019

health Corner

Answer:
9 மாதம் முதல் 1 1/4 மாதம் வரை ஒரு தடுப்பூசி. 1 1/2 வயதில் ஒரு தடுப்பூசி. 3 வயது மற்றும் 5 வயதில் ஒரு தடுப்பூசி போட வேண்டும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை பிறந்து 41 நாட்கள் ஆகிறது எப்போது தடு..

Hi Rathika Venkatachalam, குழந்தை பிறந்த 3 மாதங்கள..

hi madam எனக்கு குழந்தை பிறந்து 20 நாட்கள் ஆகிற..

Hi Anuja, கண்டிப்பாக போட்டுக்கலாம் கவலை படாதீங்க அ..

எனது குழந்தைக்கு பிறந்து 50 நாட்கள் ஆகின்றன அவர்கள..

வணக்கம் வைபவ், உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு உதவ..

எனக்கு இது ஐந்தாவது மாதம், ஒருமுறை தடுப்பூசி போட்ட..

Hi Kayathri, மொத்தம் இரண்டு போட வேண்டும். தேவையானா..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}