எனது குழந்தைக்கு 104 நாட்கள் ஆகின்றன, முதல் முறை தடுப்பூசி போடும் போது 3நாட்கள் காய்ச்சல் விட்டு விட்டு இருந்தது. இன்று காலையில் இரண்டாவது தடுப்பூசி போட்டுள்ளது, ஆனால் இதுவரை காய்ச்சல் ஏதும் வரவில்லை. இது சதாரமாண ஒன்று தானா?

Translated to English

My baby is 104 days, and the first time vaccination was 3 days. There is a second vaccine this morning, but no flu has ever come. Is this a cathartic one?

Created by
Updated on Jun 12, 2019

child-psychology Corner

Answer:
Nothing to worry.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தைக்கு பிறந்து 50 நாட்கள் ஆகின்றன அவர்கள..

வணக்கம் வைபவ், உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு உதவ..

எனது குழந்தை பிறந்து 8 மாதங்கள் ஆகின்றன. அவளுக்கு..

Hi Jothi, 9 மாதம் முதல் 1 1/4 மாதம் வரை ஒரு தடுப்ப..

எனது ஐந்து வயது மகளுக்கு காய்ச்சல் 15 நாட்களுக்கு..

Hi Chitra Saravana, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார..

எனது மகளுக்கு 1 வயது 2 மாதம் நடக்கிறது இன்று 5 முற..

Hi Kalainila, மருத்துவரை அணுகுவது சிறந்தது

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}