எனது குழந்தைக்கு 4 மாதங்கள்... அவள் கட்டை விரல் மட்டும் வைத்தது நன்றாக சப்புகிறாள் அந்த பழக்கத்தை மாற்ற முடியுமா நான் விரலை எடுத்து எடுத்து விடுகின்றேன்... இருந்தாலும் அவள் அந்த பழக்கத்தை தொடர்கிறாள்

Translated to English

4 months for my baby ... she puts her thumb so that she can change that habit, can I take the finger? But she continues to practice that

Created by
Updated on Apr 29, 2019

health Corner

Answer:
It will go off on its own can wait for few months.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

வணக்கம். என் குழந்தைக்கு 4 மாதம் ஆகின்றது. அவன் நன..

Hi Dhivya, உங்களுக்கு தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்கிறது..

எனது குழந்தைக்கு 1 வருடம் முடிந்து 3 மாதம் ஆகின்றத..

Hi Kausalya,குழந்தையே எடுத்து சாப்பிடுவது நல்லது த..

என் குழந்தை பிறந்து 6 மாதம் தான் ஆகிறது. அவள் பிறந..

Hi Love Divi, குழந்தைக்கு குளிக்கும் போது தலையில்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}