எனது குழந்தைக்கு 4 மாதங்கள் ஆகின்றது. அவள் எப்பொழுதுபால் குடிக்கும்போது மலம் கழிக்கின்றாள். த அது அவள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?

Translated to English

My baby is 4 months old. When she drinks she drinks the stools. Is it good for her health?

Created by
Updated on Apr 28, 2019

health Corner

Answer:
Is it mothers milk you have not mentioned,then you have to eat clean nutritious food, if bottle milk kindly clean the bottle well.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தைக்கு 10 மாதம் ஆகிறது. அவள் சாப்பிடுவதே..

Hi Bhuvi, கவலைப்படாதீங்க, ஒரே உணவாக இல்லாமல், பல ர..

எனது மகள் 4மாதங்கள் ஆகின்றது . அவள் மலம் கழிக்கும்..

வணக்கம் ரேவதி, மலம் கட்டியாக இருப்பதற்கு பிஸ்கட்..

எனது குழந்தைக்கு 4 மாதங்கள் ஆகின்றது இணும் குபுக்க..

Hi Usha, இன்னும் ஒரு மாத காலம் காத்திருந்து பார்க்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}