எனது குழந்தைக்கு 8 மாதங்கள் ஆகிறது. என்னென்ன உணவுகள் எந்த நேரத்தில் கொடுக்கலாம் என பட்டியலிடுங்கள்

Translated to English

My baby is 8 months old. List what foods you can give at any time

Created by
Updated on Mar 19, 2019

health Corner

Answer:
இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உதவும் http://www.parentune.com/parent-blog/6-12-mta-kuantaikaai-kavarum-vu-uavuka/4746 http://www.parentune.com/parent-blog/1-vayatu-varaikkum-kuantaikaukka-cianta-uavuka/4859

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை பிறந்து 9 மாதங்கள் ஆகிறது அவன் சரியாகவ..

Hi Thilaka Kishore, நீங்கள் சத்துள்ள பழங்கள் காய்க..

எந்த மாதிரி யான உணவுகள் கொடுக்கலாம்

வணக்கம், குழந்தையின் வயதை குறிப்பிடுங்கள்..

எனது குழந்தைக்கு நான்கு மாதங்கள் ஆகிறது.. ஆனால் சத..

Hi Dhivya, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார்க்கவும்..

எனது குழந்தைக்கு 15 மாதங்கள் ஆகிறது. அவனால் இன்னும..

Hi Sugi Ram, குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை பார்க்கவ..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}