எனது குழந்தைக்கு இரவில் மாத்திரம் முக்கடைப்பு ஏற்படுகிறது அதற்கு என்ன செய்வது?

Translated to English

What does it mean when my baby gets a mug in the night?

Created by
Updated on Feb 11, 2019

health Corner

Answer:
குழந்தை மருத்துவரை அணுகவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு மஞ்சள் நிறத்தில் வயிற்றுபோக்கு ஏற்..

Hi Gomathi, மஞ்சள் ஆக போவதால் எதுவும் ஆகாது. எனினு..

எனது குழந்தைக்கு 15 மாதங்கள் ஆகிறது. அவனால் இன்னும..

Hi Sugi Ram, குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை பார்க்கவ..

எனது குழந்தைக்கு 5 ஆம் மாதம் நடந்து கொண்டு இருக்கி..

Hi Dhivya, உங்களுக்கு தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்கிறதா..

மேடம் எனது குழந்தைக்கு சளி தண்ணீர் போல் வருகிறது..

Hi Lavanya, உங்கள் குழந்தைக்கு சளி வருவதால் மட்டு..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}