எனது குழந்தைக்கு தலை வலது புறம் இறங்கியும், இடது புறம் சற்று கூறாகவும் இருக்கிறது. 9 மாதம் ஆகிறது. இப்போது தலையை அமுக்கலாமா?

Translated to English

My baby is heading to the right hand and slightly on the left. It is 9 months. Let's head now

Created by
Updated on Feb 10, 2019

health Corner

Answer:
மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறேவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தைக்கு 9 மாதம் ஆகிறது. ஆனால் அவளுக்கு தல..

Hi பிறைசூடி விஷ்வா, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்து..

இது எனது மகனுக்கு முன்றை மாத தடுப்பு ஊசி வலது கால்..

Hi Subathra, இரண்டு நாட்கள் காய்ச்சல் வலி இருக்கலா..

என் குழந்தைக்கு 6 மாதம் ஆகிறது. இடது காதில் நீர் ப..

Hi Fathima, இது காதில் சீழ்உள்ளதால் வருகிறது். சள..

எனது குழந்தைக்கு 10 மாதம் ஆகிறது. அவள் சாப்பிடுவதே..

Hi Bhuvi, கவலைப்படாதீங்க, ஒரே உணவாக இல்லாமல், பல ர..

குழந்தைக்கு முன்று மாதம் ஆகிறது காதில் சிழ் போன்ற..

Hi V, காதில் சீழ் வடிதல் உள்ளே சளி தொந்தரவினால் நீ..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}