எனது குழந்தைக்கு வயது 13 மாதங்கள் ஆகிறது இரண்டு நாட்களாக பயங்கர சளி இருமல் மூக்கில் தண்ணீர் போல் வருகிறது வீட்டில் சரி செய்ய ஏதும் வழி உள்ளதா மேடம்

Translated to English

My baby is 13 months old and has been having a runny nose and cough for two days. Is there any way to fix it at home madam?

Created by
Updated on Dec 31, 2021

health Corner

Answer:
வீட்டில் சரி செய்ய தேன் கலந்து வெதுவெதுப்பான நீரில் தரலாம். ஆனால் மூச்சு அதிகம் வாங்கினாலோ அ்அல்லது குழந்தை சோர்வாக காணப்பட்டால் மருத்துவரை பார்த்தல்நல்லது

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

மேடம் எனது குழந்தைக்கு சளி தண்ணீர் போல் வருகிறது..

Hi Lavanya, உங்கள் குழந்தைக்கு சளி வருவதால் மட்டு..

மேடம் எனது குழந்தைக்கு வயது 13 மாதங்கள் ஆகிறது. ஒர..

Hi Lavanya, பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு தலை சுடாக இருக்..

மேடம் எனது குழந்தை இரண்டு மூன்று நாட்களாக தலையை நோ..

Hi Lavanya, குழந்தை அ்அப்படி செய்யும் போது உங்களை..

மேடம் எனது குழந்தையின் இடுப்பில் படை போன்று உள்ளது..

Hi Lavanya, நீங்கள் சொல்வது படர்தாமரை போல் உள்ளது...

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}