என் குழந்தை 10 மாதம், அடிக்கடி வயிற்றுப்போக்கு, அதை எப்படி தடுக்க .

Translated to English

My baby is 10 months old, often diarrhea, how to prevent it.

Created by
Updated on Jan 18, 2019

health Corner

Answer:
பல் முளைத்தால் வயிற்றுப் போக்கு வரும் இது தானாக சரியாகி விடும். பாட்டில் பால் கொடுக்கும் போது பாட்டிலை வெண்ணீரில் சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை பிறந்த நாளிலிருந்து பெருவிரல் சப்பி..

Hi Love Divi, நீங்கள் குழந்தைக்கு ஹேன்ட் மிட்டென்..

என் குழந்தைக்கு 4 வயது 11. மாதம் அவளுக்கு அடிக்கடி..

Hi Rathi, அதீத குளிர்காற்று, மாசுள்ள சுற்றுப்புறம்..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் உள்ளது அதை எப்பட..

Hi Terenshiya, வெண்ணீர் கொடுங்கள். குழந்தை நல மருத..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}