என் குழந்தை 5 மாதம் 20 நாள் ஆகிறது.. சளி மற்றும் இருமல்.. வைத்தியம் சொல்லுங்கள்.. 105 வது நாள் தடுப்பூசி 30 நாள் கடந்து கால தாமதமாக போட்டோம் அதனால் இது போன்ற இருக்கிறதா??

Translated to English

My baby is 5 months 20 days .. colds and coughs .. say remedies .. 105th day vaccine put 30 day delay period so is it like this ??

Created by
Updated on Jul 07, 2019

education Corner

Answer:
அதனால் பிரச்சனை இல்லை. சளிக்கு குழந்தை மருத்துவரை பார்க்கவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

குழந்தைக்கு 11 மாதம் ஆகிறது சளி, இருமல் .இரவில் ம..

Hi Pavithra Manigandan, இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவு..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் உள்ளது அதை எப்பட..

Hi Terenshiya, வெண்ணீர் கொடுங்கள். குழந்தை நல மருத..

என் குழந்தை 45 நாள் ஆகிறது. எடை குறைவாக உள்ளான்...

வணக்கம் ராஜேஸ்வரி, குழந்தையின் பிறந்த எடையை குறிப்..

என் குழந்தைக்கு 55 நாள் ஆகிறது. அவ பிறந்தது முதல்..

Hi 51401, கண் மருத்துவரை உடனே அணுகவும்.

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}