என் குழந்தை 5month முடிய போகுது இன்னும் குபிற விழ்ளை என்ன பண்ணனும்

Translated to English

My baby is going to finish the 5month yet what the heck is going on

Created by
Updated on Nov 30, 2021

child-psychology Corner

Answer:
எல்லா குழந்தைகளும் குப்புற அடிக்க 5-6மாதம் எடுக்கலாம் தலை இப்பொழுது நன்றாக நின்றுவிட்டால் கவலை இல்லை

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை 5 month complete ஆக போகுது இன்னும் குப..

Hi Haasini, தலை நன்றாக நின்றுவிட்டால் கவலை இல்லை..

என் குழந்தைக்கு 2 வயது அகுது பையன் அவன் இன்னும் தா..

Hi Mary, அது கொஞ்சம் கச்டம் நீங்க t. Bromocriptin..

என் குழந்தை ஒரு வருடம் நான்கு மாதம் ஆகிவிட்டது இன்..

Hi Anitha, அனிதா, நீங்கள் உடனடியாக ஒரு குழந்தை நல..

என் மகனுக்கு நான்கு மாதம் ஆகிறது. இன்னும் குப்புறவ..

Hi Dhanam, குழந்தையின் எடை அதிகமாக இருந்தால் குப்ப..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}