என் குழந்தை 9 மாதம் ஆகிறது அவளுடைய எடை 6. 48 மட்டுமே.. எப்படி எடை அதிகமாக்குவது மற்றும் எவ்வளவு எடை இருக்க வேண்டும்

Translated to English

My baby is 9 months old and her weight is only 6. 48 .. how to gain weight and how much weight to be

Created by
Updated on Oct 31, 2019

nutrition Corner

Answer:
பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என்னுடைய குழந்தை பிறந்து 2மாதம் 2நாள்கள் ஆகிறது..

Hi Mariselvi Tamilvel, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போ..

என் குழந்தைக்கு 206 நாட்கள் ஆகிறது. பிறந்த எடை 2...

Hi Sudhasiva, ஒரு வயதில் பிறந்த எடையிலிருந்து மூன்..

10மாத பெண்குழந்தை எவ்வளவு எடை இருக்க வேண்டும்

Hi Mohana, பிறந்த போது இருந்த குழந்தையின் எடையை கு..

3மாத குழந்தையின் எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்

Hi Suji,பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}