என் குழந்தை பிறந்த நாளிலிருந்து பெருவிரல் சப்பி கொண்டு இருக்கிறாள் அதை எப்படி நிறுத்த வேண்டும்......

Translated to English

My baby is having a big toe from birth.

Created by
Updated on Apr 08, 2020

child-psychology Corner

Answer:
நீங்கள் குழந்தைக்கு ஹேன்ட் மிட்டென்ஸ் அணியவும். அவ்வாறு செய்தால் குழந்தை விரல் வாயில் வெப்பத்தை தடுக்கலாம். நீங்கள் குழந்தையின் விரலை வாயில் வைக்கும் பொழுது பண்ணகுடது என்று கூறுங்கள் மேலும் விரலை எடுக்கவும். குழந்தைக்கு பல் வருகிறதா செக் பண்ணுகு.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை பிறந்து 6 மாதம் தான் ஆகிறது. அவள் பிறந..

Hi Love Divi, குழந்தைக்கு குளிக்கும் போது தலையில்..

என் குழந்தை 10 மாதம், அடிக்கடி வயிற்றுப்போக்கு, அ..

Hi Priya, பல் முளைத்தால் வயிற்றுப் போக்கு வரும் இத..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் உள்ளது அதை எப்பட..

Hi Terenshiya, வெண்ணீர் கொடுங்கள். குழந்தை நல மருத..

என் குழந்தை 9 மாதம் ஆகிறது அவளுடைய எடை 6. 48 மட்டு..

Hi Mahadevi, பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

என் 8வயது பெண் குழந்தை பருமனாக இருக்கிறாள் மார்பகம..

Hi Reemaz, உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும்...

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}