என் குழந்தை பிறந்து 41 நாட்கள் ஆகிறது எப்போது தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்று கூறுங்கள்.

Translated to English

Tell me how to vaccinate when my baby is 41 days old.

Created by
Updated on Feb 23, 2019

health Corner

Answer:
குழந்தை பிறந்த 3 மாதங்களிலிருந்து தடுப்பூசி போட வேண்டும்.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}