என் குழந்தை பிறந்து 6 மாதம் தான் ஆகிறது.. அவளுக்கு பல் முளைக்க ஆரம்பித்து விட்டது... ஒரு வருடம் கூட ஆகவில்லை....

Translated to English

My baby is just 6 months old .. she has started tooth decay… not even a year….

Created by
Updated on Apr 09, 2020

child-psychology Corner

Answer:
பயப்பட வேண்டாம். இது நார்மல் தான். சில குழந்தைகளுக்கு முன்னதாகவே முளைக்கும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

வானக்கம் என் பெயர் லாத எனக்கு குழந்தை பிறந்து ஒரு..

Hi Latha, இந்த வயதில் விளையாட்டு தனம் அதிகமாக இருக..

எனது குழந்தை 4 மாதம் ஆகிறது. அவளுக்கு மலம் 4 நாட்க..

Hi Sithu Yoga, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கிறீர்கள்..

எனக்கு குழந்தை பிறந்து 75 நாட்கள் ஆகிறது (c sectio..

Hi Sakthi, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால..

என் குழந்தை பிறந்து 4 மாதம் ஆகிறது தாய் பால் மட்டு..

Hi Aishu, 4 மாத குழந்தைகள் ஒரு நாளில் 5 முறையாவது..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}