என் குழந்தை பிறந்து 9 மாதங்கள் ஆகிறது அவன் சரியாகவே உணவு சாப்பிடுவதில்லை அவனுக்கு என்னென்ன ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுகளை அளிக்கலாம்?????

Translated to English

My baby is 9 months old and he is not eating properly. What nutritious food can I give him ?????

Created by
Updated on Aug 20, 2021

health Corner

Answer:
நீங்கள் சத்துள்ள பழங்கள் காய்கறிகள் கொடுக்கவும் அனைத்தும் கையால் மசித்து கொடுக்கலாம் குழந்தை உணவு உட்கொள்ளவில்லை என்றால் பல் வளருவதால் கூட இருக்கலாம் எடை கூடவில்லை என்றால் மருத்துவரிடம் காண்பிக்கலாம்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என்னுடைய குழந்தை பிறந்து 53 நாட்கள் ஆகிறது. அவன் ச..

Hi Anbarasi, குழந்தை எடை எவ்வாறு உள்ளது. வேறு உபாத..

என் இரண்டாவது குழந்தை பெண் 9 மாதம் ஆகிறது ஒரு கண்ண..

Hi Vijikalai, ஒரு கண்ணில் மட்டும் நீர் வருவது கண்..

வானக்கம் என் பெயர் லாத எனக்கு குழந்தை பிறந்து ஒரு..

Hi Latha, இந்த வயதில் விளையாட்டு தனம் அதிகமாக இருக..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}