என் குழந்தை மிகவும் ஒல்லியாக இருக்கின்றாள் 2வயது ஆகிறது எடை 10 kg எடை அதிகரிக்க என்ன உணவு கொடுக்கலாம் என்று அறிவுரை சொல்லுங்கள் ப்ளீஷ்

Translated to English

My child is very skinny 2 years old Weight 10 kg Weight gain Please advise what food can be given

Created by
Updated on Feb 23, 2021

nutrition Corner

Answer:
இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவும், http://www.parentune.com/parent-blog/ungkal-kuzawthaiyin-edaiyai-athikarikkum-unavu-kurippukal/5765

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகனின் வயது 10 மிகவும் எடை குறைவாகவுள்ளான்..

Hi Paritha Parveen, நிறைய பழங்கள், காய்கறிகள், சாத..

வானக்கம் என் பெயர் லாத எனக்கு குழந்தை பிறந்து ஒரு..

Hi Latha, இந்த வயதில் விளையாட்டு தனம் அதிகமாக இருக..

என் குழந்தை க்கு 6மாதம் ஆகிறது... தாய் பால் குடிக்..

Hi Aarthi, திட உணவு கொடுக்க தொடங்கலாம். சூப், கஞ்ச..

என் குழந்தை ஆறு மாதம் தொடங்கி றது மிகவும் ஒல்லிய..

Hi Gayathri, எளிதாக செரிக்கும் திட உணவு கொடுக்கலாம..

என் குழந்தை 45 நாள் ஆகிறது. எடை குறைவாக உள்ளான்...

வணக்கம் ராஜேஸ்வரி, குழந்தையின் பிறந்த எடையை குறிப்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}