என் குழந்தைக்கு 1 வயது 1 மாதம் ஆகிரது. எங்களை பிடித்துக்கொண்டு நாற்காலியை பிடித்துகொண்டு நடக்கிறாள். அவளாக இன்னும் நடக்கவில்லை

Translated to English

My baby is 1 year 1 month. She grabs us and walks over to grab a chair. She hasn’t happened yet

Created by
Updated on Jan 31, 2022

child-psychology Corner

Answer:
இதனால் எந்த தொந்தரவும் இல்லை. அவள் வயதுக்கு சரியாக செய்கிறாள். மேலும் சிரிது கரடான தரையில் நடக்கப்பழக்கவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

வணக்கம் டாக்டர் என் தங்கையின் குழந்தைக்கு 1 வயது 3..

Hi Gomathivijaian, குழந்தையின் மலத்தை பூச்சி இருக்..

என் குழந்தைக்கு 4 மாதம் ஆகிறது. இன்னும் குப்புற வி..

Hi கவிரகு, இன்னும் ஒரு மாதம் காத்திருக்கவும்.

எனது மகனுக்கு ஒரு வயது ஆகிறது இன்னும் தவழ வில்லை ந..

Hi Kirshanth, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை பா..

என் குழந்தைக்கு ஒரு வயது ஆக போகிறது இன்னும் நடக்க..

Hi Pavi Ram, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே அணுகவும்...

6 1/2 மாதம் உள்ள குழந்தைக்கு இன்னும் தலை நிற்கவில..

Hi Suma, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை பார்க்க..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}