என் குழந்தைக்கு 2 வயது அவள் கார வகைகள் எதும் சாப்டரமற்ற என்ன செய்வது ...ரசம் குடுத்தாலும் வேண்டாம் என சொல்லி நெய் விட்டு செய்த “மசித்த சோறு” உண வு மட்டும் தா சாப்பட ரா.. இரவு யும் பால் சோறு தா சாப்டுவா அஹ்

Translated to English

My child is 2 years old. What can she do without any of the spicy varieties?

Created by
Updated on Dec 18, 2021

nutrition Corner

Answer:
இது ரொம்ப பரவலாக உள்ள பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி செய்ய வேண்டும் Condition is called choosy eating don’t worry

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகன் 11 மாதம் குழந்தை நான் தாய் பால் தா தர என்..

Hi Subathra Venkat, தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கும் குழந..

என் இரண்டாவது குழந்தை பெண் 9 மாதம் ஆகிறது ஒரு கண்ண..

Hi Vijikalai, ஒரு கண்ணில் மட்டும் நீர் வருவது கண்..

குழந்தைக்கு நெய் சோறு கொடுக்கலாமா... கொடுத்தால் அ..

Hi Santhiya, 5 மாதத்தில் தான் குழந்தைக்கு சாதம் கொ..

குழந்தைக்கு நெய் சோறு கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம் என்..

Hi Santhiya, 5 மாதத்தில் தான் குழந்தைக்கு சாதம் கொ..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}