என் குழந்தைக்கு 55 நாள் ஆகிறது. அவ பிறந்தது முதல் எது நாள் வரை அவளுக்கு கண் களில் புறை இருக்கிறது குறையவில்லை.

Translated to English

My baby is 55 days old. From the time she was born, she had no eyes on her eyes.

Created by
Updated on Feb 08, 2019

health Corner

Answer:
கண் மருத்துவரை உடனே அணுகவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை 5 மாதம் 20 நாள் ஆகிறது.. சளி மற்றும்..

Hi Sathish Kumar, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. சளிக்கு க..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் உள்ளது அதை எப்பட..

Hi Terenshiya, வெண்ணீர் கொடுங்கள். குழந்தை நல மருத..

என் குழந்தை 45 நாள் ஆகிறது. எடை குறைவாக உள்ளான்...

வணக்கம் ராஜேஸ்வரி, குழந்தையின் பிறந்த எடையை குறிப்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}