என் குழந்தைக்கு எந்த வகை வாழை பழம் ஏற்றது 6 மாதம் முடிந்து 7 வது மாதம் தொடங்கிட்டது

Translated to English

What kind of banana is suitable for my baby started 6th month after 7th month

Created by
Updated on Jun 26, 2019

nutrition Corner

Answer:
பூம்பலம், ரஸ்தாலி வகை வாழைப்பழம் கொடுக்கலாம்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை க்கு 9 மாதம் நடக்கிறது, தற்போது அவனுக..

Hi ஜீவா கோகுல், தாராளமாக வாழை பழத்தை மட்டும் கொடுக..

எந்த வகை அரிசி மாவு குழந்தைக்கு தர வேண்டும். என் ம..

Hi Sangeetha, புழுங்கல் அரிசி சாதம் கொடுக்கலாம். ச..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}