என் குழந்தைக்கு ஒரு வயது ஆக போகிறது இன்னும் நடக்க வில்லை பல் வரவில்லை

Translated to English

My baby is going to become an adult and has not yet come to the dentist

Created by
Updated on May 31, 2019

child-psychology Corner

Answer:
குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே அணுகவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை ஒரு வருடம் நான்கு மாதம் ஆகிவிட்டது இன்..

Hi Anitha, அனிதா, நீங்கள் உடனடியாக ஒரு குழந்தை நல..

எனது மகனுக்கு ஒரு வயது ஆகிறது இன்னும் தவழ வில்லை ந..

Hi Kirshanth, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை பா..

என் குழந்தைக்கு 1 வயது 1 மாதம் ஆகிரது. எங்களை பிடி..

Hi GS, இதனால் எந்த தொந்தரவும் இல்லை. அவள் வயதுக்கு..

வணக்கம். என் பாப்பாவுக்கு 20 நாள் ஆகுது. இன்னும் த..

வணக்கம் திவ்யபாரதி, ப்ளாட் நிப்பிள் சரி செய்ய வழி..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}