என் மகளுக்கு 11 மாதங்கள் ஆகிறது, அவளுடைய வாய் மிகவும் வீழ்ச்சியடைகிறது. நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Translated to English

My daughter is 11 months old, her mouth is falling too. What should I do?

Created by
Updated on Nov 05, 2018

health Corner

Answer:
உங்கள் கவலையைப் புரிந்துகொள்கிறோம், ஆனால் எங்களுடைய ஆலோசனையானது, ஒரு ENT வல்லுநரிடத்தில் இதை நீங்கள் காட்ட வேண்டும். முறையான சிகிச்சையுடன் சோதித்துப் பார்க்கவும். உங்கள் குழந்தையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகள் 11 மாதங்கள் ஆகிறது, அவளுடைய வாய் மிகவும்..

உங்கள் கவலையைப் புரிந்துகொள்கிறோம், ஆனால் எங்களுடை..

என் மகளுக்கு 5 வயது. அவளுடைய வீட்டுப்பாடம் சம்பந்த..

சில பிள்ளைகள் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படுகிறார்கள். அவ..

என் மகளுக்கு 3 மாதம் ஆகிறது நான் என் வேலை காக ஜீனி..

Hi Angel, உணவியல் நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெறுங்கள்

என் குழந்தைக்கு 4 மாதங்கள் ஆகின்ற ன நான் எப்போது உ..

Hi Supreetha, உங்க குழந்தைக்கு 6 மாசத்துல திட உணவு..

என் மகனுக்கு 8மாதம் ஆகிறது விரல் சூப்புகிறான் நிறு..

Hi Karunya, தானாகவே நின்றுவிடும். கவலைப்பட வேண்டாம..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}