என் மகளுக்கு 3 மாதம் ஆகிறது. எப்போது பிற உணவுகள் குடுக்கலாம். தாய்பால் மட்டுமே தருகிறேன். பிஸ்கெட் பசும்பால் செர்லாக் குடுக்க சொல்கின்றனர் பெரியோர். என்ன செய்யலாம் தரலாமா.

Translated to English

My daughter is 3 months old. When other foods can be cooked. I'll only give mother. Biscuits tell the biscuit to cook a cherry. What can you do?

Created by
Updated on Apr 19, 2019

nutrition Corner

Answer:
இப்போதைக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே போதுமானது. பிஸ்கட், செரலாக் கொடுக்காதீர்கள். 5 மாதத்தில் திட உணவு கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகளுக்கு 7 மாதம் ஆகிறது தாய்பால் குடிக்க மாட்..

Hi Renugadevi, உங்களிடம் பால் குறைந்தாலும் கூட குழ..

எனது மகளுக்கு நான்கு மாதம் ஆகிறது. ஒரு நாள் விட்டு..

Hi கவிரகு, நீங்கள் நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிட்..

என் மகளுக்கு 3 மாதம் ஆகிறது நான் என் வேலை காக ஜீனி..

Hi Angel, உணவியல் நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெறுங்கள்

என் மகனுக்கு 5 மாதம் அகிறது. திட உணவுகள் கொடுக்கலா..

Hi Rama S, விரல் சப்புவதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம்...

என் மகள் 3 மாதம் ஆகிறது நான் ப்ரோ1 மாவு பயன்படுத்த..

Hi Sahaya Abisha, உங்கள் குழந்தை இரண்டு மாதங்கள்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}