என்னுடைய குழந்தை பிறந்து 2மாதம் 2நாள்கள் ஆகிறது குழந்தை எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்

Translated to English

My baby is born 2 months and 2 days old

Created by
Updated on Jun 12, 2019

health Corner

Answer:
உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போது உள்ள எடையை குறிப்பிடுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை 9 மாதம் ஆகிறது அவளுடைய எடை 6. 48 மட்டு..

Hi Mahadevi, பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

என் குழந்தை பிறந்து 2மாதம் ஆகிறது தினமும் மலம் கழி..

Hi Rams, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால்..

என் குழந்தைக்கு 206 நாட்கள் ஆகிறது. பிறந்த எடை 2...

Hi Sudhasiva, ஒரு வயதில் பிறந்த எடையிலிருந்து மூன்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}