என்மகள் 1. 5 வயது எடை 10 கி சரியான எடை யா பிறக்கும் போது. 3. 3

Translated to English

1. Weight 5 years old Weight 10g When the right weight is born. 3. 3

Created by
Updated on May 26, 2019

nutrition Corner

Answer:
Its fine maa.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

madam எனது குழந்தைக்கு 10 மாதம் ஆகின்றது 7 Kg இருக..

Hi Kausalya, குழந்தைக்கு ஒருவயது ஆகும் வரை காத்திர..

எனது குழந்தைக்கு 1 வருடம் முடிந்து 3 மாதம் ஆகின்றத..

Hi Kausalya,குழந்தையே எடுத்து சாப்பிடுவது நல்லது த..

10 மாதம் ஆண் குழந்தை. எடை 6 கி. கி. ஒரு நாளில் 5 ம..

Hi Geetharani, தண்ணீர் நிறைய கொடுக்கவும். தண்ணீர்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}