எப்படி படுக்க வேண்டும், மல்லாந்து படுக்கலாமா

Translated to English

How to bed, good looking bedroom

Created by
Updated on Apr 10, 2019

health Corner

Answer:
Please lie on left side.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை பிறந்த நாளிலிருந்து பெருவிரல் சப்பி..

Hi Love Divi, நீங்கள் குழந்தைக்கு ஹேன்ட் மிட்டென்..

நான் 13 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன். நான் எப்படி தூங்க..

Hi Jayabarathi Niresh Kumar, இப்போது ஒன்றும் பிரச்..

50 days baby night ku பால் குடிக்கக் மாட்டார்கள் எ..

Hi Jeni, பால் குடித்துவிட்டு குழந்தை நன்றாக தூங்கி..

என் குழந்தை 9 மாதம் ஆகிறது அவளுடைய எடை 6. 48 மட்டு..

Hi Mahadevi, பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

எனது முதல் மகனுக்கு 3 வயதாகிறது. இரண்டாவது மகன் பி..

Hi Suba, முதல் குழந்தையுடன் அதிக நேரம் செலவிடுங்கள..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}