கர்ப்ப காலத்தில் உடலுறவில் ஈடுபட்டால் நல்லதா?

Translated to English

Is it good to have sex during pregnancy?

Created by
Updated on Jun 09, 2019

child-psychology Corner

Answer:
நல்லது, கெட்டது என்று ஒன்றும் இல்லை. வேண்டுமானால் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் ரொம்ப ஜென்டிலாக இருக்கட்டும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

கர்ப்ப காலத்தில் தயிர் சாப்பிடலாமா

Hi Sanjana, சாப்பிடலாம் கவலை இல்லை

கர்ப்ப காலத்தில் எனக்கு இப்போது நகச்சுத்தி வந்து வ..

Hi Sanjana, இந்த நேரத்தில் வலி மாத்திரைகள் எடுக்க..

நான் கர்ப்பத்தின் 17 வது வாரத்தில் இருக்கிறேன். கர..

எந்த விதமான ஒயினாக இருந்தாலும் மது வகையில் வருகிறத..

நான் இலங்கையில் இருந்து பேசுகிறேன். நான் இப்போது எ..

Hi Theepika, தானாகவே குழந்தையின் தலை திரும்பிவிடும..

மூன்று மாத குழந்தைக்கு கோதுமை கஞ்சி கேழ்வரகுக் கஞ்..

Hi Kowsalya, 120 நாள் ஆனால் அதன் பிற உணவு கொடுக்க..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}