கர்ப்ப காலத்தில் தயிர் சாப்பிடலாமா

Translated to English

Can yogurt be eaten during pregnancy

Created by
Updated on May 03, 2022

health Corner

Answer:
சாப்பிடலாம் கவலை இல்லை

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

கர்ப்ப காலத்தில் உடலுறவில் ஈடுபட்டால் நல்லதா?

Hi ஆதவன், நல்லது, கெட்டது என்று ஒன்றும் இல்லை. வேண..

கர்ப்ப காலத்தில் எனக்கு இப்போது நகச்சுத்தி வந்து வ..

Hi Sanjana, இந்த நேரத்தில் வலி மாத்திரைகள் எடுக்க..

நான் கர்ப்பத்தின் 17 வது வாரத்தில் இருக்கிறேன். கர..

எந்த விதமான ஒயினாக இருந்தாலும் மது வகையில் வருகிறத..

நான் இலங்கையில் இருந்து பேசுகிறேன். நான் இப்போது எ..

Hi Theepika, தானாகவே குழந்தையின் தலை திரும்பிவிடும..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}