குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு நாளில் உச்சி மூடும்

Translated to English

How long will the child creep up?

Created by
Updated on Apr 23, 2019

health Corner

Answer:
18 mths it will close.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் 16மாத குழந்தைக்கு உச்சி முடிவில்லை என்ன செய்வத..

Hi Kavitha,கேள்வியை சரியாக குறிப்பிடுங்கள்

மாலை நேரம் குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரியான உணவுகளை க..

Hi Jayabharathy, வேக வைத்த முளைக் கட்டிய பயிறு, பழ..

குழந்தைகளுக்கு பேதி ஆவதற்கு காரணம் என்ன... தீர்க்..

Hi Priyanka, பாட்டிலில் பால் கொடுப்பவராக இருந்தால்..

hi Medam I m devi... my baby வயது 2 now அவளோட எடை..

Hi Devi, உங்களின் குழந்தை இப்போது 10- 12 கிலோ எடை..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}