குழந்தைகளை தினமும் குளிப்பாட்டலாமா? சளி தொந்தரவு ஏற்படுமா

Translated to English

Can children bathe everyday? Mild trouble

Created by
Updated on Mar 19, 2019

health Corner

Answer:
வெண்ணீரில் குளிப்பாட்டி உடனே துடைத்து விடமும். வாரத்திற்கு ஒரு நாள் தலைக்கு குளிப்பாட்டவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது மகளுக்கு 3 வயது 4 மாதம் ஆகிறது, பள்ளி செல்கிற..

Hi Kalaiyarasi.c, சுடு தண்ணீர், இளம் சூடான காய்கறி..

மேடம் எனது குழந்தைக்கு சளி தண்ணீர் போல் வருகிறது..

Hi Lavanya, உங்கள் குழந்தைக்கு சளி வருவதால் மட்டு..

என் மகளுக்கு 11மாதம் ஆகிறது. 1 மாதத்திற்கு மேல் ச..

Hi Pon, தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால் உங்கள் உண..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}