குழந்தைக்கு நெய் சோறு கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம் என்றால் எந்த மாதத்தில் இருந்து நெய் சோறு கொடுக்கலாம்? கொடுத்தால் அவர்களால் ஜீரணிக்க முடியுமா?

Translated to English

Can we give ghee to the baby? If you can give ghee rice from any month? Can they digest it?

Created by
Updated on Apr 29, 2019

nutrition Corner

Answer:
5 மாதத்தில் தான் குழந்தைக்கு சாதம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}