குழந்தைக்கு நெய் சோறு கொடுக்கலாமா... கொடுத்தால் அவர்களால் ஜீரணிக்க முடியுமா.... கொடுக்கலாம் என்றால் எந்த மாதத்தில் இருந்து நெய் சோறு கொடுக்கலாம்..

Translated to English

Give the baby ghee rice ... can they digress if you give it .... If you can give the ghee rice from any month.

Created by
Updated on May 01, 2019

nutrition Corner

Answer:
5 மாதத்தில் தான் குழந்தைக்கு சாதம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}