குழந்தைக்கு நெய் சோறு கொடுக்கலாமா... கொடுத்தால் அவர்களால் ஜீரணிக்க முடியுமா ... கொடுக்கலாம் என்றால் எந்த மாதத்தில் இருந்து நெய் சோறு கொடுக்கலாம்...

Translated to English

Give the baby ghee rice ... can you digest it if you give ... if you can give ghee rice from any month ...

Created by
Updated on May 01, 2019

health Corner

Answer:
5th month you can give rice with little ghee.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

குழந்தைக்கு நெய் சோறு கொடுக்கலாமா... கொடுத்தால் அ..

Hi Santhiya, 5 மாதத்தில் தான் குழந்தைக்கு சாதம் கொ..

குழந்தைக்கு நெய் சோறு கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம் என்..

Hi Santhiya, 5 மாதத்தில் தான் குழந்தைக்கு சாதம் கொ..

என் குழந்தைக்கு 2 வயது அவள் கார வகைகள் எதும் சாப்ட..

Hi Kaviya Karthikeyan, இது ரொம்ப பரவலாக உள்ள பிரச..

எனது மகனுக்கு 10 வது மாதம் தொடங்கி விட்டது அவருக்க..

Hi Suba Stanly, பால் மா பவுடர் கொடுக்கலாம். பெயரை..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}