குழந்தைக்கு முன்று மாதம் ஆகிறது காதில் சிழ் போன்று திரவம் இருக்கிறது பிறகு 4நாட்களில் காய்ந்து விடுகிறது. காதை பிடித்து திருகி கொண்டே இருக்கிறது குழந்தை என்ன செய்வது

Translated to English

The baby is three months old and has earwax-like fluid that dries in 4 days. What the baby is doing is holding and twisting the ear

Created by
Updated on Jun 19, 2022

health Corner

Answer:
காதில் சீழ் வடிதல் உள்ளே சளி தொந்தரவினால் நீர் கோத்து வரும். நீங்கள் உடனடியாக குழந்தை மருத்துவரை சந்திக்க வேண்டும். இவ்வாறு அட்க்கடி ஏற்பட்டால் காது கேளாமை ஏற்படலாம்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு 6 மாதம் ஆகிறது. இடது காதில் நீர் ப..

Hi Fathima, இது காதில் சீழ்உள்ளதால் வருகிறது். சள..

வணக்கம் எனக்கு குழந்தை பிறந்த 21 நாட்கள் ஆகிறது....

Hi Shanmugapriya, குழந்தை பால் குடிக்கும் பொது மு..

எனது குழந்தைக்கு 5 ஆம் மாதம் நடந்து கொண்டு இருக்கி..

Hi Dhivya, உங்களுக்கு தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்கிறதா..

என் இரண்டாவது குழந்தை பெண் 9 மாதம் ஆகிறது ஒரு கண்ண..

Hi Vijikalai, ஒரு கண்ணில் மட்டும் நீர் வருவது கண்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}