தாய்க்கு மஞ்சள் காமாலை இருக்கும் போது குழந்தைகு தாய்ப்பால் கொடுக்களாமா

Translated to English

Can the baby breastfeed when the mother has jaundice?

Created by
Updated on Jan 02, 2019

health Corner

Answer:
தவிர்த்து விடுவது நல்லது. மஞ்சள் காமாலை குறைந்த பின் கொடுக்கலாம்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் தோழிக்கு குழந்தை பிறந்த ஒரு வாரத்தில் குழந்தை..

Hi Abiya, இரண்டு வாரத்தில் தானாக சரியாகிவிடும். அத..

கர்ப்பமாக இருக்கும் போது வெள்ளைப் படலாமா?

Hi Abiya, சிறிதளவு இருக்கலாம். ஆனால் நிறம் மாறி இர..

வணக்கம் மேடம் நான் ஏழாவது மாதம் கர்ப்பமாக இருக்கி..

Hi Sundari, உணவில் உப்பு அதிகமானால் தண்ணீர் சேரும்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}