நான் 13 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன். நான் எப்படி தூங்க வேண்டும்.

Translated to English

I am 13 weeks pregnant. How do I sleep.

Created by
Updated on May 08, 2019

health Corner

Answer:
இப்போது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் மாதம் கூட கூட இடது பக்கம் ஒருக்கலித்து படுப்பது சிறந்தது

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் 9 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன்... குழந்தையின் இதய..

Hi KokilaDhesing, 7 வது வார ஸ்கேனில் இதயத்துடிப்பு..

நான் 37வது வாரம் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்.. எனது முதல..

Hi Usha, காத்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக..

நான் 6 மாத கர்ப்பமாக உள்ளேன். இதுவரை எனக்கு குழந்த..

Hi Abiya, குழந்தை வளர வளர வயிற்றில் குழந்தை இருக்க..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}