நான் 37வது வாரம் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்.. எனது முதல் குழந்தை 37வது வாரம் cesarian. நான் எனது 2வது குழந்தைக்கு 38வாரம் வரை காத்திருக்கலமா

Translated to English

I am 37th week pregnant .. my first child is 37th week cesarian. Can I wait until my 38th week?

Created by
Updated on May 07, 2019

child-psychology Corner

Answer:
காத்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம். உங்கள் மகப்பேறு மருத்துவரின் ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் 13 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன். நான் எப்படி தூங்க..

Hi Jayabarathi Niresh Kumar, இப்போது ஒன்றும் பிரச்..

மேடம் நான் எனது குழந்தை மற்றும் எனது அக்காவின் குழ..

Hi Lavanya, இல்லை நிறைய பால் கொடுத்தால் நிறைய சுர..

எனது குழந்தைக்கு பிறந்த ஒரு வாரம் வரை தலை நன்றாக உ..

Hi Lavanya, குழந்தை தலை முதல் ஒரு சில மாதங்களுக்க..

நான் 9 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன்... குழந்தையின் இதய..

Hi KokilaDhesing, 7 வது வார ஸ்கேனில் இதயத்துடிப்பு..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}