நான் கர்ப்பத்தின் 12 வது வாரத்தில் இருக்கிறேன்

Translated to English

I am in the 12th week of pregnancy

Created by
Updated on Feb 04, 2019

health Corner

Answer:
உங்கள் கேள்வியை தெளிவாக குறிப்பிடவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் கர்ப்பத்தின் 17 வது வாரத்தில் இருக்கிறேன். கர..

எந்த விதமான ஒயினாக இருந்தாலும் மது வகையில் வருகிறத..

நான் கர்ப்பத்தின் 7 வது மாதத்தில் இருக்கிறேன். கடந..

முதலில் உங்கள் ஹீமோகுளோபின்கலை சரிபார்க்கவும், அதே..

நான் கர்ப்பத்தின் 32வது வாரத்தில் இருக்கிறேன். எ..

நீங்கள் இனிப்பு, சர்க்கரை மற்றும் வறுத்த உணவு வகைக..

நான் 37வது வாரம் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்.. எனது முதல..

Hi Usha, காத்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக..

வணக்கம்.. நான் 13 வார கர்ப்பிணி.. இதுவரை தடுப்பூச..

Hi Usha Karthi, இதில் கர்ப்ப கால தடுப்பூசி விவரங்க..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}