பால் ஊட்டும் தாய் மார்கள் என்ன ஊனவு சாப்பிடலாம் ? சாப்பிட கூடாது?

Translated to English

What Milk Can Mothers Eat? Don't eat?

Created by
Updated on Jun 30, 2019

health Corner

Answer:
இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் http://www.parentune.com/parent-blog/typpli-mukkiyattuvam-maum-atikarippataka-ycaaika/4982

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது மகளுக்கு 1 வயது ,தாய் பால் மட்டுமே குடிக்கிறா..

Hi Mymoon, தாய்ப்பாலை உடனே நிறுத்தாதீர்கள். தாய்ப்..

வணக்கம். என் பாப்பாவுக்கு 20 நாள் ஆகுது. இன்னும் த..

வணக்கம் திவ்யபாரதி, ப்ளாட் நிப்பிள் சரி செய்ய வழி..

தாய் பால் ரொம்ப தண்ணீராக வருகிறது என்ன செய்ய வேண்ட..

Hi Jeni, நிறைய பால், மோர், தண்ணீர், சின்ன வெங்காயா..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}